Tagarchief: wikkelen electro motor

Reviseren en Wikkelen van hoogspanningsmotoren

Hoogspanningsmotor 4 kleinMaintenance Partners heeft decennia aan ervaring in het reviseren en wikkelen van hoogspanningsmotoren. Het servicepakket van Maintenance Partners biedt uitgebreide mogelijkheden om de efficiëntie van hoogspanningsmotoren te verbeteren en de levensduur te verlengen.

De werkzaamheden aan hoogspanningsmotoren kunnen worden onderverdeeld in inspecties ter plaatse en reparaties in de werkplaats.

Inspecties ter plaatse

De eerste inspecties aan hoogspanningsmotoren worden in de meeste gevallen ter plaatse uitgevoerd.

In eerste instantie hoeft de hoogspanningsmotor hiervoor vrijwel niet ontmanteld te worden en zal een “technische momentopname” gemaakt worden door middel van endoscopie of niet-destructief materiaalonderzoek. De isolatiewaarde van de motor wordt vastgesteld door hoogspanningsmetingen als DLA metingen en Partial Discharge (PD of deelontladings-) metingen. Deze metingen geven een beeld van de toestand van de motor en bieden een indicatie van de resterende levensduur.

Indien gedetailleerdere informatie nodig is over de staat van de motor kan een uitgebreide inspectie worden uitgevoerd. Bij deze uitgebreide inspecties worden de eindkappen in de meeste gevallen verwijderd, dit laat onze specialisten toe om uitgebreide elektrische metingen en mechanische inspecties uit te voeren.  Daarnaast laat een uitgebreide inspectie toe om kleine reparaties uit te voeren aan onder andere de wikkelingen en isolatie van zowel rotor als stator.

Online Monitoring

Naast de inspecties ter plaatse biedt Maintenance Partners ook de mogelijkheid om door middel van online monitoring de toestand van de motor te bewaken terwijl de motor in bedrijf is. Het voordeel van online monitoring is dat er 24 uur per dag gemeten wordt en er via ingestelde alarmwaarden ingegrepen kan worden indien nodig.

Reparaties in de werkplaats

Wanneer uit inspecties blijkt dat de bedrijfszekerheid van de hoogspanningsmotor niet langer gegarandeerd kan worden is een inspectie ter plaatse niet voldoende.

Bij een standaardrevisie wordt de motor gereinigd en gedemonteerd. Hierbij worden alle dichtingen en lagers vervangen.

Wikkelen van hoogspanningsmotoren

Wanneer er sprake is van grote schade of ernstige veroudering van de wikkelingen is het herwikkelen van de motor vaak noodzakelijk. De doorlooptijd van het wikkelen van hoogspanningsmotoren is vaak korter dan de levertijd van een vervangende motor. Voordat het wikkelen van hoogspanningsmotoren kan beginnen worden de spoelen volledig opgemeten en nagebouwd. Maintenance Partners heeft de capaciteiten om zowel soft- als hardcoil spoelen te produceren volgens fabrieksspecificaties of te verbeteren.

Naast het wikkelen van hoogspanningsmotoren in de werkplaats kunt u bij ons ook terecht voor het reviseren en vernieuwen van blikpakketten. Door het toepassen van de modernste materialen kan onze engineering afdeling de efficiëntie van de hoogspanningsmotor verbeteren en de levensduur verlengen.

Wanneer het wikkelen is afgerond wordt de motor gemonteerd en uitgebreid gecontroleerd op mechanisch- en elektrisch vlak. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ultrasoon en ELCID testen.

Wikkelen 12 Megawatt stator

Een voorbeeld van onze recente projecten is het wikkelen van een 12 Megawatt stator voor een klant in Nederland. Eind vorig jaar werd gestart met het wikkelen van de stator en ondertussen is het opbouwen van deze motor afgerond. Meer over dit project vindt u in het artikel op onze website.

Contact

Contacteer ons via +32 (0)3 744 1501 of onze contactpagina voor meer informatie over het reviseren en wikkel van hoogspanningsmotoren.