Diagnostisch Onderhoud

Pro-actief onderhoud

Bij pro-actief onderhoud vindt ná het uitvoeren van het onderhoud/opsporen van de schade nog een extra stap plaats waarbij wordt gekeken wat de oorzaak is van het falen. Wanneer dit bijvoorbeeld veroudering of slijtage is dan kan het zijn dat de oorzaak verder onoverkomelijk is en het onderhoud op dat moment gewoon prima was. Het kan echter ook zijn dat deze slijtage is te voorkomen of de vervanging van de component kan worden uitgesteld door te kiezen voor een alternatief, bijvoorbeeld van een ander materiaal. Uit een dergelijke analyse kan naar voren komen dat de dimensionering niet klopt, dat er een verkeerd medium zoals hydrauliek olie of perslucht wordt gebruikt, dat een temperatuur te hoog of te laag is enzovoorts.
Met pro-actief onderhoud worden kosten voor het toekomstig onderhoud geminimaliseerd.

Onze field service teams voeren een breed scala van tests en metingen uit:

 • Trillingsanalyse
 • Laser uitlijning
 • Thermografie / Infrarood
 • Ultrasoonmetingen
 • Dynamisch balanceren
 • Elektrische analyse
 • Transformator analyse

Trillingsmetingen

Een trillingsmeting op machines is een krachtig hulpmiddel om de machineconditie te bepalen en schade op te sporen. Door trendmetingen en spectrummetingen met hoogtechnologische meetapparatuur uit te voeren, kunnen we de betrouwbaarheid van uw machinepark verhogen. Trillingen in een machine worden opgewekt doordat bepaalde onderdelen bewegen ten opzichte van elkaar. Deze trillingen bevatten informatie over de conditie van de machine, zij geven aan of er problemen zijn of niet. Sterker nog, door het uitvoeren van een trillingsmeting kan niet alleen de ernst van een probleem worden bepaald, maar in vele gevallen kan ook de exacte plaats en oorzaak van het probleem worden aangeduid.

Fouten die door trillingsmetingen kunnen opgespoord worden zijn de volgende: Onbalans, Uitlijnfouten, Speling, Losheid, Lagerschade, Fouten op de binnenring, Fouten op de buitenring, Kogelschade, Kooifout, Elektrische problemen, Rotor- en statorfouten, Netverontreiniging, Cavitatie, Wrijving, Resonantie, Tandwielschade, Gebroken of beschadigde tandwielen, Slechte uitlijning van tandwielen, Riemfouten, Ontwerpfouten, Verkeerde dimensionering van de machine, Verkeerde dimensionering van de leidingen.

Voordelen van trillingsmetingen: eliminatie van onverwachte machine-stops, betere planning van revisies, vermijden van gevolgschade, beperking van het aantal revisies, verhoogde veiligheid voor operatoren en minder energieverliezen.

 

Het is voor ons gebruikelijk dat we een goed onderbouwd en uitgebreide rapportage afleveren. De volgende zaken worden hierin behandeld:

 • Foto’s van de machines (en eventuele gebreken), indien toegestaan
 • Visuele controle
 • Meetresultaten
 • Trendanalyse
 • Advies-conclusies

Infraroodmetingen

Met de infraroodcamera worden infraroodstralen gemeten, en visueel weer gegeven. Infraroodthermografie is de enige diagnostische technologie waarmee men onmiddellijk thermische eigenschappen kan visualiseren en controleren. De infraroodcamera wordt gebruikt voor volgende toepassingen:

Algemene toepassingen

 • Controles van elektrische installaties
 • Controle van warmteverliezen in (particuliere en openbare) gebouwen
 • Controle van isolatiekwaliteit van gebouwen en in installaties
 • Lekdetectie in leidingen van bijvoorbeeld centrale verwarming en van vloerverwarming
 • Verstoppingen in leidingen
 • Defecten of energieverlies in zonnepanelen en bijbehorende installaties
 • Controle van slijtage en thermische anomalieën in industriële installaties
 • Controle van stoomleidingen, stoomketels, verbrandingsovens, chemische installaties
 • ‘Hot spot’ detectie
 • Isolatiecontrole
 • Niveaumetingen in tanks
 • Controle van elektrische schakelkasten
 • Bepalen van uitlijnfouten
 • Opsporen van afzettingen in leidingen

 

Het voordeel van deze techniek is dat de metingen van op een afstand kunnen gebeuren en we krijgen onmiddellijk een volledig overzicht van het temperatuurverloop over een gehele oppervlakte.

Resultaten

 • Predictieve aanpak mogelijk
 • Resultaten meteen zichtbaar
 • Metingen kunnen binnen- en buitenshuis uitgevoerd worden
 • Geen direct contact van de camera met het object dat onderzocht wordt à bruikbaar op moeilijk bereikbare plaatsen, voor spanningsvoerende objecten of voor onderzoek in gevaarlijke omgevingen
 • Geen onderbreking in een proces nodig (bv. Industriële of elektrische installaties moeten niet stilgelegd worden tijdens de controle)
 • In het analyseverslag worden beelden met probleempunten mee opgenomen
 • Kostenefficiëntie: snel zichtbare resultaten, problemen worden opgespoord zonder breekwerk, installaties moeten niet gedemonteerd worden, professionele raadgeving voor herstelling door onze diensten

Uitlijnen en balanceren

Een machine in onbalans of een verkeerd uitgelijnde installatie, veroorzaken overbodige trillingen die voor slijtage en schade kunnen zorgen. Het correct balanceren van uw machine is cruciaal voor de levensduur ervan.

Uitlijnen

Klassieke uitlijnhulpmiddelen zijn vaak onvoldoende nauwkeurig om het hart van uw machines écht in één lijn te krijgen. MP maakt daarom gebruik van laseroptiek. Die techniek werkt sneller en preciezer en zorgt voor:

 • minder trillingen
 • langere levensduur van mechanische dichtingen
 • langere levensduur van koppelingen, tandwielen en lagers
 • minder onderhoudsbeurten en -kosten
 • lagere energiekosten door wrijvingsverliezen

Balanceren on-site

Onbalans veroorzaakt een zwaardere belasting van de lagers, wat negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de machine. Soms is het uitbouwen en uitlijnen van de rotor op een balanceerbank niet mogelijk of niet wenselijk. In dit geval zorgt MP voor on-site balanceren van uw machine. We komen met onze meetapparatuur ter plaatse. De rotor blijft op zijn plaats zitten en wordt met een minimum aan tijdverlies perfect gebalanceerd.

Ultrasoon metingen

Ultrasoon metingen helpen problemen op traagdraaiende toepassingen te detecteren en kunnen ook toegepast worden voor condenspotbewaking en voor het detecteren van persluchtlekken. (Herstel één persluchtlek van 2 mm aan 8 bar en bespaar tot 3.000 euro per jaar!).

Meer informatie

Bel ons voor meer informatie op het nummer: +32(0)3 541 7140 of stuur ons een bericht:

  Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

  Mr.Ms.