Contract Management

Vaste Prijzen | LTSA | Bonus/Malus | Win/Win

Onderhoudscontracten worden altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de specifieke behoeften die de site of productielocatie heeft. Hierdoor is een groot aantal samenwerkingsmogelijkheden beschikbaar variërend van vaste prijzen (raamovereenkomsten), lange termijn contracten tot bonus/malus contracten.

Daarnaast biedt Maintenance Partners win/win contracten waarbij onder andere kennis gedeeld wordt, oplossingen geboden worden rond connectiviteit & SMART functies en gezocht wordt naar procesverbeteringen (kosten & output).

Operationeel | Support | Management

Contract management is opgedeeld in drie domeinen: Operationeel, Support en Management.

Operationeel

Het operationele luik van contracten omvat regulier onderhoud, verbeteringen en projecten. Afhankelijk van het niveau van samenwerking kunnen contracten het volgende bevatten:

 • Reparaties
 • Troubleshooting
 • Preventief Onderhoud
 • Predictief Onderhoud
 • Reliability Centered Maintenance (RCM)
 • Engineered Services

Support

Support en ondersteuning op contractbasis kan geboden worden op Kennis, IT en Financieel vlak. Ons aanbod op het gebied van kennis omvat training, on-the-job leren, delen van kennis en kennis management.

Het Financiële luik biedt onder andere  verzekeringen voor onderbrekingen en operationele lease.

Daarnaast kunnen contracten ook IT oplossingen bevatten, zoals een customer portal, connectiviteit & SMART functies

Management

Het domein Management sluit aan bij de onderhoudsvisie van de klant op strategisch vlak en kan gaan van het beheer van spare parts, asset management tot en met performance optimalisatie.

Voordelen

Samenwerken op contractbasis biedt diverse voordelen:

 • Veiligheid
 • Machine betrouwbaarheid & beschikbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Kostenefficiënte oplossingen
 • Persoonlijk onderhoudsteam
 • Toegewezen contactpersoon / contract manager
 • Management van reserveonderdelen en/of assets

Werkwijze | Contractvoorstel

Het maken van een contractvoorstel begint met het bepalen van de onderhoudsbehoefte en één of meerdere gesprekken over de visie van de klant op beschikbaarheid & onderhoudskosten op langere termijn.

De noden van de klant op korte en lange termijn worden vervolgens vergeleken met de ondersteuning die Maintenance Partners kan bieden en hieruit ontstaat het contractvoorstel.

Praktijkvoorbeeld

Een praktijkvoorbeeld van een pompenpark (200 pompunits) van een van onze klanten:

Maintenance Partners Best Practice Pompen Evolutie kosten per kwartaal 920B
Door het toepassen van preventieve- en predictieve inspecties, uitwerken van verbeteringen en professionele herstellingen aan het pompenpark van een klant heeft Maintenance Partners binnen een periode van 2 jaar de onderhoudskosten gehalveerd en tegelijkertijd de beschikbaarheid verdrievoudigd.

Lees alles over onze aanpak in het volledige artikel over deze case.

Contact

Bent u geïnteresseerd in het verlagen van uw onderhoudskosten van uw installaties of heeft u vragen over contract management? Bel ons op +32(0)3 541 71 40 of stuur een bericht.