Q, S, H & E

Beleidsverklaring

Het is Maintenance Partners zijn doelstelling om de beste oplossingen op het gebied van roterende machines te bieden aan zijn klanten binnen alle takken van de industrie aan een optimale kost. De business units Rotating, Turbomachinery, Wind en Business Development zijn toegewijd aan specifieke industrieën en activiteiten en kunnen elke uitdaging aan. Dit laat iedere business unit toe om te specialiseren en de beste oplossing te bieden aan onze klanten.

Onze doelstellingen zijn samengevat in onze missie die luidt als volgt:

“We voldoen aan de hoogste verwachtingen van onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden door het leveren van betrouwbaarheid en engineered services, gespecialiseerd op roterende machines”

Maintenance Partners’ missie wordt ondersteund door de bedrijfswaarden: Expertise, flexibiliteit, klantgerichtheid, innovatie, gedrevenheid en dynamiek.

We delen onze kennis en expertise met al onze stakeholders zodat we een uitstekende service kunnen aanbieden aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Onze QHSE cultuur impliceert dat we zijn toegewijd aan het:

 • Ontwikkelen van een zero ongevallen attitude
 • Geen schade te berokkenen aan de gezondheid en veiligheid van mensen
 • Bereiken van zero verliezen aan apparatuur en assets
 • Bereiken van zero vervuiling
 • Verminderen van de impact op het milieu door onze activiteiten
 • Voorkomen van QHSE incidenten en bijna-ongevallen
 • Identificeren van verbeteropportuniteiten
 • Streven naar de beste plaats om te werken

Ons management system stelt ons in staat om:

 • Risico’s en gevolgen voor het milieu te minimaliseren
 • Voldoen aan lokale, legale, interne en klanten eisen.

Alle betrokken partijen op strategisch, tactisch en operationeel niveau van onze activiteiten werken samen om de gestelde doelstellingen te monitoren en continu te verbeteren:

 1. QHSE Leiderschap
 2. Effectiviteit van ons managementsysteem
 3. Continue verbeteringsmechanismen
 4. Opleiding, onderwijs en vaardigheden van onze resources
 5. Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de apparatuur
 6. Communicatie en participatie op het gebied van QHSE aspecten
 7. Risk management activiteiten
 8. Naleving van de QHSE eisen
 9. QHSE ondersteuning
 10. Werkraakvlakken

Dit beleid wordt gecommuniceerd en kan vrij opgevraagd worden. Samen met onze zakelijke partners slaan we de handen in elkaar om deze objectieven te bereiken. Dit beleid zal tijdens de jaarlijkse management review beoordeeld worden en indien nodig herzien.

Zwijndrecht, 14/06/2016

 

Certificeringen

VCA** 2008/5.1 | SCC** 2008/5.1 | LSC** 2008/5.1 Toepassingsgebied: Reviseren, herstellen en conditiemonitoring van zowel elektrische als mechanische roterende machines, transformatoren, onderdelen en installaties in onze eigen werkplaatsen, op locatie bij derden alsook aan boord van schepen.

ISO9001:2015 Toepassingsgebied: Reviseren, upgraden, herstellen en conditiemonitoring van zowel elektrische als mechanische roterende machines, transformatoren, onderdelen en installaties in onze eigen werkplaatsen, op locatie bij derden alsook aan boord van schepen. Verkoop van nieuwe en tweedehands roterende machines. Verkoop en fabricatie van onderdelen voor roterende machines.

IECEx Certified Service Facility International Electrotechnical Commission IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres. Scope of Service: Repair, overhaul and maitenance of Ex b, c, d, e, fr, k,nA, p and t electrical and non electrical rotating equipment

ISSeP Official Approval – Repairing Workshops. Equipment or protective systems or components intended for use in potentially explosive atmospheres: Rotating machines (Motors & Generators). Types of protection: Ex d, Ex e, Exp, Ex n & Ex t.

Certificat Système Commun MASE/UIC Pour les activités suivantes: Maintenance de turbomachines et d’équipements thermiques. Vente de pièces de rechange.

Veiligheids- en milieu eisen bij levering aan MP

Voor de uitvoering van deze levering dient de leverancier zich te houden aan de voorschriften welke rechtstreeks van toepassing zijn op machines als arbeidsmiddelen welke voornamelijk terug te vinden zijn in Titel VI “Arbeidsmiddelen” van de Codex over het welzijn op het werk.

Hierin onder meer de omzetting van de Europese richtlijn 89/655/EEG “houdende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats”. Tevens zijn de geharmoniseerde Europese normen in toepassing van de herschikte machinerichtlijn 2006/42/EG “essentiële” eisen van kracht.

Verder, krachtens artikel 9 van Hoofdstuk I van Titel VI van de Codex, moeten de arbeidsmiddelen die thans ter beschikking van de werknemers worden gesteld, inzake opvatting voldoen aan alle “economische” EU-richtlijnen eisen die erop van toepassing zijn (CE-markering…).

Conformiteit moet bevestigd worden in een met de machine mee te leveren verklaring van overeenstemming en met de CE-markering op de machine (geeft samen met de verklaring een “vermoeden van overeenstemming”).

Voorgaande betekend dat elke levering moet voldoen aan de geldende Belgische wetgeving, reglementering en voorschriften inzake veiligheid en hygiëne zoals voorgeschreven door Codex en Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Verder zal waar van toepassing de Europese laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en vanaf 26 april 2016 de vernieuwde versie 2014/35/EU evenals de E.M.C. richtlijn 2004/108/EC en vanaf 20 april 2016 de vernieuwde versie 2014/30/EC.

Voor de uitvoering van deze bestelling is de leverancier er toe gehouden volgende documenten te overhandigen bij levering:

 1. Een attest waaruit blijkt dat de uitvoering/levering beantwoord aan de bij de bestelling gestelde eisen betreffende de veiligheid en hygiëne.
 2. Een duidelijke handleiding in de taal van de gebruiker zijnde Nederlands of Frans afhankelijk van het landsgedeelte evenals een Engelstalig exemplaar voor gebruik, onderhoud, inspectie en werking.
 3. De bijkomende veiligheidsinstructies in de landstalen zoals hierboven in punt 2 beschreven.

Opgelet: Milieubelastende producten dienen steeds voorzien van de geldende MSDS sheets.