Sautter-Harle Ljungström generator uit 1956 klaar voor de toekomst na herwikkeling


Machines worden vandaag niet meer gemaakt om de eeuwigheid te trotseren. Denk maar aan een computer, die gemiddeld 4 jaar meegaat en dan vervangen moet worden. Vroeger was dat wel anders. Zo worden elektromotoren die in gebruik werden genomen halverwege de vorige eeuw, tegenwoordig nog dagelijks ingezet in industriële processen en dat zowat overal ter wereld. Doorheen de jaren is de expertise over deze machines echter stilaan afgenomen. Een bedrijf dat gebruik maakt van een twintigste-eeuwse turbomachine, een aging asset dus, wordt kwetsbaar op het moment dat die machine toe is aan onderhoud. De oorspronkelijke fabrikant bestaat niet langer en bijzonder weinig bedrijven kunnen de onderhoudsservice nog leveren.

 

Hairpin coils

De Sautter-Harle Ljungström (of STAL radial flow) turbine-generator in kwestie dateert van 1956 en is naast heel compact en duurzaam op zijn minst atypisch te noemen. Terwijl bij meer recente stoomturbines de stoom zich meestal axiaal voortbeweegt, bestaat deze turbomachine uit een radiaalturbine die twee 2310 Kva generatoren aandrijft. 

Bovendien is de generator voorzien van een eenlaagswikkeling wat nog weinig voorkomt. Bij een normale wikkeling worden de spoelen ingelegd door open gleuven, die langs binnen ingeschoven worden. Bij dit type, dat werkt met hairpin coils (of doorsteekwikkelingen), gaat dat heel anders. Het gaat hier om halfgesloten gleuven. De spoelen worden erdoor geduwd en moeten aan de buitenkant volledig met de hand worden afgevormd. Een arbeidsintensief en heel specifiek werkje dus, waarvoor veel bedrijven de kennis niet meer in huis hebben. Dit wikkeltype wordt om diezelfde reden in moderne machines niet meer toegepast. De voordelen van een kleinere rimpel wegen niet op tegen de kost van dit dure systeem.

 

Expertise op Mechanisch & elektrisch vlak

De grote meerwaarde die Maintenance Partners aan deze klant kon bieden, was de mogelijkheid om de machine in haar geheel aan te pakken. De grote troef alles onder een dak te hebben, zowel het mechanische als het elektrische luik, draagt ontegensprekelijk bij aan de economisch interessante en snelle oplossing die kon worden aangeboden. De machine werd ter plaatse gedemonteerd en naar de werkplaats in Zwijndrecht getransporteerd. Daar werkten 2 aparte teams aan de machine, een mechanisch en een elektrisch team met een projectmanager die het geheel opvolgde en de klant dagelijks voorzag van updates.

Waren er andere mogelijkheden voor deze papierfabrikant, dan het inschakelen van Maintenance Partners voor het onderhoud van deze machine, waaronder het herwikkelen van de hairpin coils? Zo lang de keuze valt op het herstellen, zijn er ook andere spelers op de markt. MP kan echter met de combinatie van expertise binnen het mechanische én elektrische gebied en de mogelijkheid zelf wisselstukken te produceren een grote meerwaarde bieden.

Bovendien zorgt de jarenlange ervaring in het werken met roterende machines voor een ideaal voor- en na traject. Van elektrische metingen, opname van parameters en probleemanalyse, over inspecties, maatvoeringen en de opname van data voor een 3D-tekening, tot productie van wisselstukken en de herwikkeling: elke fase van de voorbereiding draagt bij aan een gecontroleerde uitvoering van het onderhoud. Bij het hermonteren van de installatie bij de klant, na het onderhoud, wordt bij de papierfabrikant ook het beveiligingen van de generator volledig gemoderniseerd.

 

Vervuiling

De klant zelf neemt uiteraard de beslissing over de stappen die hij onderneemt voor het onderhoud van zijn machinepark. Toch kan een meedenkende onderhoudspartner van onschatbare waarde zijn. Bij deze papierproducent werd bij een bezoek ter plaatse een enorme vervuiling van de generator vastgesteld, die eigenlijk niet zou worden hersteld. Door de staat van de turbomachine deden zich echter plaatselijke ontladingen voor tussen de spoelen en de massa en tussen de spoelen onderling. Wie hier niets aan doet, riskeert op een bepaald moment een doorslag naar de massa toe. Het gevolg is een beschadigd isolatiesysteem wat ervoor kan zorgen dat de productie plots stilvalt. Deze grote en vooral plotse kost aan extern aan te kopen elektriciteit zou veel hoger oplopen dan het laten herstellen van een generator. 

Een alternatief waar de klant voor had kunnen opteren, was natuurlijk het volledig vervangen van de oude machine. Dit is echter een niet te onderschatten operatie met een aanzienlijk langere levertijd dan een uitgebreide revisie.

 

Resultaat voor de klant: Klaar voor de toekomst

Begin maart werd de generator door MP opgeleverd, nadat ze ter plaatse werd gehermonteerd bij de klant en weer in werking was gesteld door de opstartingenieur van MP. Dit maakt dat het hele proces vanaf het eerste contact met de klant tot aan de uiteindelijke oplevering 9 maanden in beslag heeft genomen. Op zo kort mogelijke termijn kon de klant, na grondig onderhoud en herwikkeling, verder met zijn bestaande oerdegelijke machines.

Ook aan de toekomst werd gedacht. Maintenance Partners heeft aan de machines enkele werken uitgevoerd die het toelaten om op termijn de machine op afstand te monitoren en zo de klant te kunnen begeleiden als een soort externe helpdesk.

Zo werd in één project een oude machine naar de specificaties van vandaag gebracht én klaargemaakt voor de toekomst. 

Meer weten? Contacteer ons

Meer weten over inspecties, reparaties of herwikkelen van generatoren? Bel ons op +32(0)35417140 of stuur ons een bericht via het onderstaande formulier:

    Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

    Mr.Ms.