Herwikkelen op het water, een job apart


Wikkelingen… Maintenance Partners kent er alles van. Jaarlijks worden minstens 100 elektrische machines herwikkeld, dus stellen dat de wikkelaars van MP uitblinken in hun vak is zeker niet overdreven. Wellicht om die reden werd het team ingeschakeld voor een wel erg bijzonder project: het herwikkelen van een hoogspanningsgenerator in de machinekamer van een schip.

Het schip in kwestie is een bevoorradings- en hotelschip voor werken op zee. Bij boorplatformen of bij het plaatsen van windturbines worden de werklui op dat schip gehuisvest.

Een fabrikant van generatoren, contacteerde Maintenance Partners in augustus 2018 in verband met de herstelling van een generator van 5134 kVA met een lijnspanning van 6600 volt en een snelheid van 720 toeren per minuut bij 60 Hertz. Deze uitgevallen generator is een van drie identieke generatoren aan boord die samen het schip van elektriciteit voorzien. Ook de twee andere generatoren zijn in bedenkelijke staat. Deze toestand zorgde ervoor dat het schip niet op volle capaciteit kon werken.

De oorzaak van het probleem met de generator is het gebruik van magnetische kallen die de spoelen op hun plaats te houden in de gleuven. Die kallen zijn mechanisch zeer zwak en beginnen na verloop van tijd te verpulveren, waardoor een van de sluitspieën zich dwars gezet heeft, werd meegetrokken door de rotor en de isolatie van een van de spoelen heeft geperforeerd met een flash naar de massa toe als gevolg.  

 

Cruciale Voorbereiding

Herwikkelen aan boord van een schip is geen alledaagse opdracht. Het feit dat de machinekamers van dit soort schepen propvol machines staan zorgt ervoor dat de generator geen kant op kan. Het schip in een droogdok leggen, een zijwand eruit halen en de machine verplaatsen voor herstelling was voor de klant geen optie.

 

Er werd in dit geval geopteerd de werken aan boord uit te voeren, maar onder moeilijke omstandigheden. Om de rotor uit de generator te trekken om de werken te kunnen aanvangen moest een gat worden gebrand in een van de zijwanden en moesten enkele pompen worden verwijderd.

Alvorens ingrepen te doen om de werken uit te voeren werd met behulp van boroscopie eerst een inspectie gedaan. Hierbij werd gecontroleerd of het blik was geraakt en er kortsluitingen waren. Dat bleek mee te vallen, het blikpakket was nog in goede staat en het herwikkelen kon beginnen.

Erg belangrijk bij een herstelling als deze is een gedetailleerde voorbereiding. Geen enkel stuk materiaal of gereedschap mag vergeten worden. Aan boord van een schip is het vergeten van een onderdeel, hulpstuk of tooling rampzalig.

.

Re-engineering naar resin rich coils

De bijzonderheid bij deze wikkeling lag in het uitbreken van de oude wikkeling. Deze machines worden gebouwd in een soft coil systeem en nadien krijgen ze een global VPI, een totale vernismethode onder vacuüm en druk. Dat is heel moeilijk achteraf te verwijderen. Voor deze fase werd het meeste tijd uitgetrokken. Nieuwe wikkelingen kunnen op een schip niet op dezelfde manier behandeld worden, dus werd het systeem, in samenspraak met de klant, omgetuned van soft coil systeem naar resin rich, geperste hard coil spoelen.

Het resin rich systeem is ouder dan het VPI-systeem, maar kwalitatief zijn ze evenwaardig. De re-engineering is inhouse door MP gebeurd en de klant heeft de controle uitgevoerd aangezien zij als fabrikant de toelating moeten geven voor de keuring door Lloyds en kan het schip niet worden verzekerd.  

Resultaat voor de klant: “a piece of art”

Dankzij het herwikkelen van de generator aan boord was het niet nodig om het schip naar een droogdok te brengen en kon het schip sneller weer in gebruik genomen worden.

Door het goede resultaat van deze interventie toont Maintenance Partners nogmaals haar expertise en de bereidwilligheid uit de comfort zone te treden. De klant noemde na afloop de ingreep een ‘’a piece of art’’.

 

Meer weten?

Bel ons voor meer informatie over het herwikkelen van generatoren op het nummer  +32(0)35417140 of stuur ons een bericht:

    Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

    Mr.Ms.