Veiligheid

Maintenance Partners heeft aandacht voor het welzijn van zijn medewerkers. Samen nemen zij hun verantwoordelijkheid op om zorg te dragen voor veiligheidsaspecten.

Veiligheidsmotto :  ”Veilig gedrag, onze levensstijl”

Maintenance Partners verklaart de grootste aandacht te besteden aan het voorkomen van persoonlijk letsel, zowel voor eigen personeel als voor derden. Tevens streeft Maintenance Partners ernaar materiële schade te voorkomen.

Daar Maintenance Partners de veiligheid van zijn personeel hoog inschat, voorziet zij ook in de nodige middelen: gaande van persoonlijke beschermingsmiddelen en opleidingen over aankoop en inzet van efficiënt en VGM verantwoord materieel en materiaal, tot procedures voor het werken onder veilige omstandigheden en het keuren van materialen.

Maintenance Partners heeft procedures ingevoerd volgens de eisen van VCA** versie 2008/05. Deze procedures zijn bindend voor iedere medewerker.

Het systeem is echter niet statisch. Door middel van projectveiligheidsplannen, start-werkvergaderingen en toolboxmeetings evenals registratie en onderzoek van ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige situaties  ter voorkoming van herhaling of ter opheffing van betreffende, streeft Maintenance Partners ernaar de veiligheid constant te verbeteren.

Vermits veiligheid een prioriteit moet zijn voor elke medewerker, kan iedereen bovendien voorstellen tot verbetering van het bestaand veiligheidssysteem indienen.

De directie verbindt zich ertoe de prioriteiten van het veiligheidsbeleid te verspreiden in heel de firma en de beleidsverklaring om de drie jaar opnieuw te evalueren/actualiseren en te ondertekenen.

Antwerpen, juni 2008