PrIMA Opleiding

Met de Process Industry Maintenance Academy (PrIMA) wordt er gereageerd op het nijpend tekort aan onderhoudstechnici in de procesindustrie. De PrIMA opleiding levert een aangepaste geïntegreerde opleiding op hoog niveau, die toekomstige onderhoudstechnici de juiste competenties bijbrengt.

Volgens een officieel leerplan worden de cursisten zowel theoretisch als praktisch de nodige technische kennis bijgebracht. Ook is er steeds voldoende aandacht voor veiligheid (behalen van VCA attest, uitgebreide informatie rond het veilig werken) en voor de algemene attitude van de cursisten (op tijd komen, PBM’s respecteren, afwezigheden melden) met ingebouwde evaluatiemomenten.

Tijdens de eerste maanden van de opleiding is er ook tijd voor een ‘kijk’-stage’. Deze stage is bedoeld om nader kennis te maken met het bedrijf naar keuze, waarbij het accent ligt op kennismaking. Zo heeft de betrokken cursist een goed beeld van wat er van hem verwacht zou worden in de maand ‘doe’-stage die later in het programma voorzien is.

Binnen de opleiding van 1 jaar is er ook een IBO–contract voorzien van 6 maanden. Hierin wordt het officiële leerplan afgewerkt binnen het stagebedrijf en worden de job-technieken aangeleerd/verfijnd aan de hand van het “werkplekleren”.

Hoewel het pad duidelijk idealistisch is geplaveid, is het een lange weg met vele kansen en opportuniteiten met een duidelijke win-win situatie. Zowel voor diegenen die zich hebben kunnen heroriënteren als voor de bedrijven die naarstig op zoek zijn naar technisch talent.

Sinds de start van de PrIMA opleiding in 2012 heeft Maintenance Partners, als mede oprichter van PrIMA, al 6 nieuwe medewerkers kunnen begeleiden en integreren.

Zie ook:

Proclamatie 3e jaargang PrIMA opleiding

VOKA: Process Industry Maintenance Academy