Omvangrijk meesterwerk: relocatie van transformatoren


Herstellingen, interne herschikking… er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf kan beslissen dat een deel van het transformatorpark verplaatst moet worden. MP is dan dé partner om die handeling in goede banen te leiden. Zo heeft Maintenance Partners het voorbije jaar ongeveer twintig vermogenstransformatoren verhuisd.

 

Een heus huzarenstuk

Netbeheerder Elia schakelde Maintenance Partners in om een 250 ton zware vermogenstransformator van Schelle naar Malderen te verhuizen. Omwille van de omvang moest de trafo bijna volledig uitgekleed worden om het vervoer mogelijk te maken. Voor een klassiek vervoer over de baan werd geen vergunning bekomen, waardoor het team van MP vervoer over het water moest organiseren.

 

Geen marge voor fouten

Alvorens tot het eigenlijke transport over te gaan had het team van MP de belangrijke taak de transformator voor te bereiden op de verhuis.  De transformator moet worden afgebouwd volgens de regels van de kunst. In dat proces werd de trafo elektrisch uitgemeten, vervolgens de olie eruit gepompt en werden de radiatoren, de porseleinen doorvoeringen en het conservatorvat afgebouwd met al zijn leidingen.  Ook de stuurkast aan de achterzijde moest omhoog geplaatst worden omdat die anders niet op de trailer paste. Tevens werd door MP de voedingsspanning van de stuurkast aangepast van 230 V naar 400 V.  Om te controleren of de transformator geen G-krachten ondergaat tijdens het transport werden 2 shocklogs geïnstalleerd.

Wat er van de trafo overbleef, de naakte transformatorkuip, werd door de drijvende kraan ‘Brabo’, de grootste van heel België, van een vrachtwagen in een boot getild en over de Schelde naar een kade in de buurt van Malderen verscheept.  Daar werd de kuip op een vrachtwagen geplaatst en ’s nachts naar de site van Elia vervoerd.

Eens de trafokuip op zijn plaatst was gezet werd deze weer helemaal opgebouwd waarbij alle dichtingen van radiatoren en buizen vervangen werden.  De speciaal hiervoor opgeleide techniekers van MP zorgen er tevens voor dat in geval van aanwezigheid van asbesthoudende dichtingen deze op een correcte manier worden afgevoerd. Eveneens worden de lekken aangepakt, eventueel de ventilatoren en pompen gereviseerd, de olie gedroogd en gereinigd (het zogenaamde streamlinen)  tijdens het vullen van de trafo. Na de werken werd de trafo volledig elektrisch 

uitgemeten en samen met een gedetailleerde olieanalyse werd de trafo vrijgegeven voor ingebruikname. De ganse operatie had een zeer beperkte doorlooptijd.  Het afbouwen zowel als het opbouwen van een transformator van 145 MVA is werk voor specialisten.  Er zijn geen marges voor fouten.

Het kan ook complexer

Onlangs kreeg MP van Elia een opdracht dat de naam kreeg ‘Ballet van transformatoren’. Hier werd door Maintenance Partners een nieuwe trafo vanuit de stockageplaats in Rimière naar Romsée gebracht. Deze werd uitgewisseld voor een trafo die in Romsée stond, die op zijn beurt naar Houffalize werd verhuisd. Ook daar gebeurde een uitwisseling, en de trafo die in Houffalize stond werd verhuisd naar en gemonteerd in Seraing.  Telkens heeft een afbouw, verhuis en opbouw plaats gehad, vergelijkbaar met de eerst aangehaalde verhuis maar dan 4 keer en in een mum van tijd.

 Meer weten?

Contacteer ons voor meer informatie. Bel ons op: +32(0)3541 71 40  of stuur een bericht via deze pagina.